فنر سه شاخه جعبه پکينگ40 – 1 بسته 5 عدد > کد : 21.02621.026 >>> K - 5 - 1