0315721253-5
پمپ وکیوم رینگ مایع (آب در گردش)
پمپ وکیوم روتاری - روتس روغنی
ese
258